Енергетика ЛД

Имаме решение!

Енергетика ЛД - Инженеринг, автоматизация и енергийна ефективност

Успешната реализация в инженеринга, автоматизацията и енергийната ефективност ни дава увереност, че Енергетика ЛД е предпочитан партньор в енергийния и индустриалния сектор. Дружеството има дългогодишни традиции в тези сфери, като успешно интегрира дългогодишния опит с най-новите технологии и достижения на науката в реализацията на проектите си.

Енергетика ЛД е основана през 2001 г. от ръководни кадри и утвърдени експерти с голям опит в инженеринга, автоматизацията и енергийната ефективност.

Какво правим най-добре