Газов пламък

Газови горелки индустриални

Индустриални газови горелки, комбинирани газо-мазутни горелки, проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация, пълен инженеринг

Още през 2005 година дружеството се утвърди като едно от водещите компании за проектиране, производство и въвеждане в експлоатация на индустриални газови горелки.
За периода до 2010 г. инсталирахме и пуснахме в експлоатация инсталации с паро-мазутни горелки с обща мощност от 964.8 MWt, основно като разпалващи горелки за въглищни електроцентрали.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Естествения процес на развитие и усъвършенстване на нашите промишлени горелки доведе до разработване през 2014 г. на нови комбинирани нискоемисионни (low NOx) газо-мазутни горелки предоставяйки възможност на потребителя за избор на предпочитано от него налично гориво, мазут или природен газ. 

Индустриални комбинирани горелки на газ и мазут изградени в ТЕЦ Марица Изток 2

Комбинираните горелки на природен газ и мазут са изградени на енергоблокове 1, 3 и 4. На всеки енергоблок има инсталирани по 12 броя комбинирани горелки.