Керамична тухла с повишена енергийна ефективност

Енергийна ефективност срещу пестене на енергия?

Енергийна ефективност или пестене на енергия - бъркаме ли двете близки по значение но различни по смисъл фрази. Да спестите енергия е например да намалите отоплението си през зимата, да ходите до някъде пеша или да се придвижите с градски транспорт, вместо да карате личния си автомобил. Енергийната ефективност променя изцяло начинът, по който се конструира даден продукт или услуга. Начинът му на работа - например да започнем да съкращаваме въглеродните емисии, които отделяме всеки ден в природата.

Като водеща организация в енергийната ефективност, можем да сме полезни предлагайки широка гама от дейности и решения в тази област. Развивайки се в сектора на индустриалната енергетика, още през 2005 година ние сформирахме екип от водещи инженери в своята област – топлотехника, електротехника и архитектура. Получихме едно от първите удостоверения в страната за извършване на дейности по детайлно обследване за енергийна ефективност на сгради.  Изготвяме сертификат за проектни енергийни характеристики (енергиен сертификат), както и сертификат за енергийни характеристики на сграда в експлоатация.

На базата на натрупания вече опит, през 2006 година разширихме дейността като защитихме удостоверение за обследване за енергийна ефективност на промишлени системи. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.