Индустриална автоматизация

Още за Индустриална автоматизация​ ...
Индустриална автоматизация е съвременна технология, която позволява продуктивното внедряване на автоматизирани системи за управление на процесите в промишлеността. Индустриалното предприятие е комплекс от технологии и сложно оборудване, с което трудно трудно бихме се справили безиндустриална автоматизация. Автоматизираната система за контрол на процесите помага да се управляват голям брой машини и производствени процеси. Комбинацията от хардуер, софтуер и човеко-машинен интерфейс осигуряват автоматично управление на производствените процеси. Целта на съвместната ни работа е разработването и проектирането на решения за индустриална автоматизация в процесната индустрия, както и консултиране по време на целия процес от проекта до безпроблемната експлоатация. Това обхваща както доставката и монтажа на отделни компоненти така и разработване на алгоритмизиран софтуер, въвеждане в експлоатация на цялата автоматизирана система. При нужда от повече информация се свържете с нас.

Модернизация на машини

Още за Модернизация на машини ...

Модернизирането на машини, поточни линии или цели производства, наричано още ретрофит, е решение, което дава възможност да се достигнат съвременните норми за качествени показатели, производителност и рентабилност при наличие на вече съществуващи съоръжения.
Механичната (машинната) част на производствата и машините в общия случай и при подобаваща поддръжка се запазва дългосрочно, докато системите за управление и контрол (електрониката) започват да създават проблеми след 8-10 години експлоатация. Контролните системите за индустриална автоматизация са наситени с прецизни електронни и/или електромеханични компоненти, които под тежеста на експлоатационните условия започват да влошават своите технически характеристики и понижават отказоустойчивостта си далеч преди машинната част. Честите и непредвидени аварийно-възстановителни прекъсвания, затруднено и оскъпено снабдяване с резервни компоненти често пъти спрени от производство, неминуемо водят до увеличаване на разходите, снижаване на рентабилността и намаляване на конкурентоспособността.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Модернизация и ремонт на силови модули идустриална автоматизация

Още за Модернизация и ремонт на силови модули ...

Модернизация и ремонт на cилови (ключови) модули/стекове за мощни честотни инвертори, соларни,  вятърни конвертори и др. Подмяна на силовите ключови транзисторни модули (IGBT) с нови или заместващи, в случай че не се предлагат вече. Подмяна проверка и профилактика на кондензаторната банка на силовите модули, изработване на нова тоководеща шинна система на подбраните заместващи компоненти (кондензатори, транзистори), ремонт и проверка на драйверните модули (платки, IGBT driver) за управлвение на мощни IGBT транзистори и др. 

При нужда от повече информация се свържете с нас

Индустриални газови горелки

Още за Индустриални газови горелки ...

Още през 2005 година дружеството се утвърди като едно от водещите компании за проектиране, производство и въвеждане в експлоатация на промишлени паро-мазутни горелки.
За периода до 2010 г. инсталирахме и пуснахме в експлоатация инсталации с паро-мазутни горелки с обща мощност от 964.8 MWt, основно като разпалващи горелки за въглищни електроцентрали.
Естествения процес на развитие и усъвършенстване на нашите горелки доведе до разработване през 2014 г. на нови комбинирани нискоемисионни (low NOx) газо-мазутни горелки предоставяйки възможност на потребителя за избор на предпочитано от него налично гориво, мазут или газ. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Емисионен мониторинг

Още за Емисионен мониторинг ...

През 2003 година започнахме да изграждаме първите стационарни системи за непрекъснат емисионен мониторинг използвайки апаратура на водещи европейски производители:SIEMENS, SICK MAIHAK, DURAG, ABB, M&C, BÜHLER и др. 

Системите за непрекъснат мониторинг на емисии обхващат цялото оборудване за определяне концентрацията на даден замърсител. Една система включва множество различни измервателни уреди като газанализатори, пробовземни устройства, датчици за температура и дебит, както и системен софтуер за събиране, обработка и графично представяне на получените данни в съответствие с нормативните изисквания. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Вибрационен мониторинг

Още за Вибрационен мониторинг ...

Вибрационния мониторинг на машинните елементи влияят качествено за оптимизиране на разходите за поддръжка и експлоатация на всички видове ротационни машини.
Инженерите с познания по механични велични и разполагайки с архив от вибрационното състояние на съответната машина са в състояние да предвидят зараждащият се проблем, което позволява планиране на поддръжката и/или ремонта същевременно избягвайки непланираните аварийни състояния и престой.
Използвайки вибрационният анализ като средство за определяне на състоянието на машините ни позволява освен да избегнем непланирани ремонти, така и да открием корените на причините за създадената ситуация и предотвратяването и в бъдеще.
В зависимост от конкретната задача можем да предложим както комплексни системи за вибрационен мониторинг с измерване и анализ на широк набор от величини (за турбогенератори, компресорни станции и др.), така и финансово ефективни решения за отделни параметри на отдалечени машини (за ветрогенератори, ВЕЦ, помпени станции и др.), с използването на съвременни решения за безжична комуникация. Незабавното уведомяването на потребителите чрез използване на електронна поща (e-mail) или кратки съобщения (SMS) позволява своевременна реакция при достигане на гранични стойности и предотвратяване на по-тежки аварии или ремонти. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Изработка на електрически табла

Още за Изработка на електрически табла ...

За обхващане на дейностите свързани с индустриалната автоматизация, мониторинг и контрол имаме изграден колектив за проектиране и производствена база за асемблиране и тестване на електрически табла включително и по готови проекти. В тясно сътрудничество с нашите клиенти ние предлагаме услугите си по следните основни типове табла:
• табла за индустриална автоматизация (PLC, DCS);
• табла вторична комутация;
• табла за управление и защита на ел. консуматори (MCC, DDC, VFD);
• табла с комуникационно оборудване;
• пултове за управление.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Комплексни Кондензаторни Уредби - ККУ

Още за Комплексни Кондензаторни Уредби - ККУ ...

Реактивната мощност е един от основните параметри, които характеризират работата на електрическите мрежи и системи. Като част от пълната мощност, реактивна мощност води до натоварване на мрежата, причинявайки допълнителни загуби, като по този начин понижава на пропускателната способност на електропроводните линии. Корекцията на фактора на мощността (cosφ ) на електрическите товари е проблем при електроразпределителните компании и при индустриалните консуматори на електроенергия.

            Всеки потребител се стреми да постигне по-пълно използване на активната енергия и да намали потреблението на реактивната. Един от начините за компенсиране на реактивната енергия и подобряване на cosφ е чрез използване на  комплектните кондензаторни уредби (ККУ).

В зависимост от изискванията на клиента Енергетика ЛД  разработва и внедрява ККУ с цел постигане на оптималния фактор на мощността.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Подръжка и сервизна дейност

Още за Подръжка и сервизна дейност ...

За всички реализирани инженерингови проекти извършваме гаранционна и извън гаранционна сервизна поддръжка. Разполагаме с цялата необходима гама от измервателна и инструментална екипиравка позволяваща бързо и качествено отстраняване на евентуално възникнал проболем или дефект.
Адекватното профилактично и сервизно обслужване е условието за безопасна и безпроблемна експлоатация съчетано с удължен експлоатационен ресурс на технологичните съоръжения. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Търговия и доставки

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт. Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност