Нашият екип e съставен от водещи специалисти в областта на енергетиката, електрониката и автомотизацията на технологичните процеси. Дружеството е основано през 2001 г.