Част електрическа

Още за Проектиране част електрическа ...

Изготвянето на проект по част Електрическа съдържа следните по-важни елементи:

– схеми и чертежи за разположение на вътрешните електроинсталации;
– схеми и чертежи за разположение на външно електроснабдяване в границите на обекта;
– схеми за мълниезащита и заземление;
– захранване на външно осветление на обекта, парково осветление;
– количествено стойностна сметка.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Част Автоматизация (КИП, PLC, DCS, SCADA)

Още за Проектиране част Автоматизация (КИП, PLC, DCS, SCADA) ...

С нарастване обема и функциите на системите за автоматизация, през последните години тази задача се оформи като самостоятелен раздел от проекта по част електрическа.

Част автоматизация обхваща специфичните похвати за описание и документиране на алгоритмите, взаимовръзките, проектните и технически решения на пълния обхват от дейности по реализиране на цялостната концепция за управление на технологичния процес.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Проектиране част Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК)

Още за проектиране част Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК) ...

Все още не знаем как да контролираме времето навън, но можем да го управляваме вътре (в сгради, цехове, заводи).

Бурното развитие на отрасъла все повече усъвършенства методите и средствата за постигане на желания микроклимат в къщи, в офиса, в производството.

Дългогодишния опит на проектантския екип ни дава уверения, че можем да предложим нашата компетентност при реализирането на следните части в проекта:

  • отоплителни инсталации;
  • вентилационни инсталации;
  • климатични инсталации;
  • част Енергийна ефективност;
  • инсталации със слънчеви колектори;
  • комбинация от всички изброени.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Проектиране част Енергийна ефективност

Още за проектиране част Енергийна ефективност ...

Проект част Енергийна ефективност е задължителна част на всеки инвестиционен проект. Същия трябва да съдържа всички нормативни изисквания към момента необходими за покривания на необходимия енергиен клас за сграда или показатели за промишлена система.

При нужда от повече информация се свържете с нас.