Индустриална автоматизация

Индустриална автоматизация

Промишлена автоматизация

Индустриална автоматизация е съвременна технология, която позволява продуктивното внедряване на автоматизирани системи за управление на процесите в промишлеността. Индустриалното предприятие е комплекс от технологии и сложно оборудване, с което трудно трудно бихме се справили безиндустриална автоматизация. Автоматизираната система за контрол на процесите помага да се управляват голям брой машини и производствени процеси. Комбинацията от хардуер, софтуер и човеко-машинен интерфейс осигуряват автоматично управление на производствените процеси.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Целта на съвместната ни работа е разработването и проектирането на решения за индустриална автоматизация в процесната индустрия, както и консултиране по време на целия процес от проекта до безпроблемната експлоатация. Това обхваща както доставката и монтажа на отделни компоненти така и разработване на алгоритмизиран софтуер, въвеждане в експлоатация на цялата автоматизирана система.

Част от изпълнените дейности по промишлена автоматизация