Модернизация на машини, системи за управление, ретрофит

Модернизация на машини

Старо ел. табло подлежащо на подмяна и модернизация

Модернизация на машини, поточни линии или цели производства, наричано още ретрофит, е решение, което дава възможност да се достигнат съвременните норми за качествени показатели, производителност и рентабилност при наличие на вече съществуващи съоръжения.
Механичната (машинната) част на производствата и машините в общия случай и при подобаваща поддръжка се запазва дългосрочно, докато системите за управление и контрол (електрониката) започват да създават проблеми след 8-10 години експлоатация. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Контролните системите за индустриална автоматизация са наситени с прецизни електронни и/или електромеханични компоненти, които под тежеста на експлоатационните условия започват да влошават своите технически характеристики и понижават отказоустойчивостта си далеч преди машинната част. Честите и непредвидени аварийно-възстановителни прекъсвания, затруднено и оскъпено снабдяване с резервни компоненти често пъти спрени от производство, неминуемо водят до увеличаване на разходите, снижаване на рентабилността и намаляване на конкурентоспособността. Модернизация на машини е икономически целесъобразно решение, осигуряващо приемственост при опериране и обслужване, както и и съкратени срокове за реализация.

Някои от нашите обекти