shutterstock_1363032959_resize

Проектиране и изработка на ел табла

проектиране и асемблиране на ел. табла, изработка

Проектиране и изработка на ел табла обхваща дейностите свързани с индустриалната автоматизация, мониторинг и контрол. Имаме изграден добре работещ колектив за проектиране и производствена база за изработка и функционално тестване на електрическите табла включително и по готови проекти. В тясно сътрудничество с нашите клиенти ние предлагаме нашите услуги по следните основни типове табла и техните разновидности:
• табла за индустриална автоматизация (PLC, DCS);
• табла вторична комутация;
• табла за управление и защита на ел. консуматори (MCC, DDC, VFD);
• табла с комуникационно оборудване;
• пултове за управление.

За основни доставчици на метални шкафове използваме Rittal, Schneider, Schrack.

При нужда от повече информация се свържете с нас….

Покажи още ...

За обхващане на дейностите свързани с индустриалната автоматизация, мониторинг и контрол имаме изграден колектив за проектиране и производствена база за изграждане и тестване на електрически табла включително и по готови проекти. В тясно сътрудничество с нашите клиенти ние предлагаме услугите си по следните основни типове табла:
• асемблиране на ел. табла за индустриална автоматизация (PLC, DCS);
• изграждане на табла вторична комутация;
• табла за управление и защита на ел. консуматори (MCC, DDC, VFD);
• табла с комуникационно оборудване;
• пултове за управление.

Част от асемблираните електрически табла