Индустриален сервиз

Индустриален сервиз и поддръжка

За всички реализирани инженерингови проекти, предлагаме индустриален сервиз и поддръжка, както по време, така и след гаранционния срок. Разполагаме с цялата необходима гама от измервателна техника и инструментална екипиравка, позволяваща бързо и качествено отстраняване на възникналия проболем.
Безопасната и безаварийна експлоатация се осъществява чрез адекватното профилактично и сервизно обслужване, съчетано с удължен експлоатационен ресурс на индустриалните съоръжения. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Целта на съвместната ни работа е разработването и изпълнението на решения за индустриален сервиз, както и консултиране по време на целия процес от фаза проектиране до безпроблемната експлоатация. Това обхваща, както доставката и монтажа на отделни компоненти, така и разработване на комплексна програма за експлоатация и поддръжка на промишлената система за пълния жизнен цикъл на технологичното оборудване.

Някои от обслужваните обекти