Комплектни кондензаторни уредби

Комплектни кондензаторни уредби

Комплектна кондензаторна уредба, фактор на мощността, ККУ

Реактивната мощност е един от основните параметри, които характеризират работата на електрическите мрежи и системи. Като част от пълната мощност, реактивна мощност води до натоварване на мрежата, причинявайки допълнителни загуби, като по този начин понижава на пропускателната способност на електропроводните линии. Корекцията на фактор на мощността (cosφ) на електрическите товари е проблем при електроразпределителните компании и при индустриалните консуматори на електроенергия. Всеки потребител се стреми да постигне по-пълно използване на активната енергия и да намали потреблението на реактивната. Един от начините за компенсиране на реактивната енергия и подобряване на cosφ е чрез използване на  комплектни кондензаторни уредби (ККУ).

В зависимост от изискванията на клиента Енергетика ЛД  разработва и внедрява ККУ с цел постигане на оптималния фактор на мощността.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Изпълнени Koмплектни Koндензаторни Уpeдби