Ротор на парна турбина

Вибрационен мониторинг

Вибрационен мониторинг, виброконтрол, вибромониторинг, измерване на механични вибрации. Пълен инженеринг

Вибрационния мониторинг на машинните елементи влияе качествено за оптимизиране на разходите за поддръжка и експлоатация на всички видове ротационни машини.
Инженерите с познания по механични вибрации и разполагайки с архив от вибрационното състояние на съответната машина са в състояние да предвидят зараждащият се проблем, което позволява планиране на поддръжката и/или ремонта същевременно избягвайки непланираните аварийни състояния и престой.

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Използвайки вибрационният анализ като средство за определяне на състоянието на машините ни позволява освен да избегнем непланирани ремонти, така и да открием корените на причините за създадената ситуация и предотвратяването и в бъдеще.
В зависимост от конкретната задача можем да предложим както комплексни системи за вибрационен мониторинг с измерване и анализ на широк набор от величини (за турбогенератори, компресорни станции и др.), така и финансово ефективни решения за отделни параметри на отдалечени машини (вибрации на лагери за ветрогенератори, ВЕЦ, помпени станции и др.), с използването на съвременни решения за безжична комуникация. Незабавното уведомяването на потребителите чрез използване на електронна поща (e-mail) или кратки съобщения (SMS) позволява своевременна реакция при достигане на гранични стойности и предотвратяване на по-тежки аварии или ремонти. 

Някои от изградените системи за вибромониторинг