Емисионен мониторинг, Собствени Непрекъснати Измервания СНИ, търговия с емисии, квоти, екология

Емисионен мониторинг

Емисионен мониторинг, Собствени Непрекъснати Измервания СНИ, търговия с емисии, квоти, екология

През 2003 година започнахме да изграждаме първите стационарни системи за непрекъснат емисионен мониторинг използвайки апаратура на водещи европейски производители: SIEMENS, SICK MAIHAK, DURAG, ABB, M&C, BÜHLER и др. 

Системите за непрекъснат мониторинг на емисии обхващат цялото оборудване за определяне концентрацията на даден замърсител. Една система включва множество различни измервателни уреди като газанализатори, пробовземни устройства, датчици за температура и дебит, както и системен софтуер за събиране, обработка и графично представяне на получените данни в съответствие с нормативните изисквания. 

При нужда от повече информация се свържете с нас.

Покажи още ...

Част от изградените системи за емисионен мониторинг (Собствени Непрекъснати Измервания - СНИ)