Енергийна ефективност на сграда

Обследване на сгради за енергийна ефективност

енергиен одит

Обследване на сгради

Обследване за сгради за енергийна ефективност (енергийно обследване, енергиен одит) включва пътя и методите за установяване на баланса между разхода на енергия и комфорта на обитателите, съобразно особеностите на архитектурните дадености, достъпните решения и режима на използване и обитаване на сградите.

Основната цел на обследването за енергийна ефективност е да определи начините за намаляване на потреблението на енергия при запазване на нормативния комфорт на обитаване. Едновременно с това се прави финансов анализ на техническите решения, необходими за реализиране на описаните мерки.
Обследването на сгради се извършва от физически или юридически лица, които са вписани в регистър, поддържан от АУЕР. Енергетика ЛД е вписана в регистъра по чл. 44, ал. 1 под № 0002, като първоначалната регистрация е осъществена още през 2006 година.
Обследването се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.
При нужда от повече информация се свържете с нас.

Свързани дейности

Последни обекти за енергиен одит

енергийно обследване на сгради, енергиен одит

Енергийно обследване на жилищна кооперация в гр. Дупница

Адрес: ул. III-ти Гвардейски полк

Обследване за енергийна ефективност на жилищна сграда

Енергийно обследване на жилищен блок в гр. Перник

Адрес: ул. Иван Вазов 95

Още обекти на обследвани сгради за енергийна ефективност