Проект Енергетика ЛД

Проект енергийна ефективност

Проектиране по част енергийна ефективност Енергетика ЛД

Проект енергийна ефективност е задължителна за всеки инвестиционен проект. Същия трябва да съдържа всички нормативни изисквания към момента за покривания на необходимия енергиен клас за сграда или показатели за промишлена система.

Проектиране по част енергийна ефективност е самостоятелен проект, който е задължителен съгласно  Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ).

Проектиране по част енергийна ефективност се извършва съгласно изискванията на Закона за енергийна ефективност (ЗЕЕ), НАРЕДБА № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г, Наредба № E-РД–04–2 от 22.01.2016г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите, Наредба № 7 от 2004г. за енергийна ефективност в сгради, Закон за енергията от възобновяеми източници и др.

При нужда от повече информация се свържете с нас….

Свързани дейности

Последни проекти

Проектиране по част енергийна ефективност, Енергирен проект, Енергетика ЛД

Проектиране част Енергийна ефективност

Масивна жилищна сграда, намираща се в град Дупница

Проектиране част енергийна ефективност Енергетика ЛД

Проектиране част Енергийна ефективност

Сграда за обществено обслужване: Ресторант-градина в град София

Още наши проекти част Енергийна ефективност